U novembru 2003. održan je sastanak četiri buduća osnivača – Marka Stojanovića, Miodraga Kastratovića, Dare Gravare i Dejana Ukropina na kome je postignut dogovor oko strategije razvoja karlinga u Srbiji i Crnoj Gori.
Imajući u vidu da je karling timski, a ne klupski sport, odnosno da se takmiče timovi koji ne moraju biti pravna lica, dogovoreno je da se formira Karling organizacija Srbije i Crne Gore koja bi privukla pojedince kao članove i obučila ih. Ti novoformirani igrači karlinga bi ujedno postali instruktori i kostur svojih budućih timova koji bi se u završnoj fazi razvili i registrovali kao posebni karling klubovi.

Odlučeno je da se Karling organizacija SCG bavi promocijom i lobiranjem u domaćim i međunarodnim Vladinim i nevladinim organizacijama kako bi „pripremila teren“ za formiranje Karling saveza SCG. Važna odluka, koja je doneta jednoglasno na sastanku je da se insistira na ravnopravnom razvoju karlinga za muškarce i žene i karlinga u kolicima kao paraolimpijskog sporta. Odlučeno je da se u rukovodstvima KOSCG i budućih organizacija i klubova mora voditi računa o zastupljenosti žena u skladu sa principima Olimpijslog povelje. Upravo zbog toga su osnovači insistirali da se formira i ženska karling organizacija Scg kako bi na adekvatan, ravnopravan način zastupala prava žena u sportu. Dogovoreno je da najneophodnija finansijska sredstva obezbede osnivači iz sopstvenih sredstava kako bi se doslo do konkretnih rezultata na osnovu kojih bi se kasnije tražila pomoć države

PLEASE DONATE - THANK YOU

Donation options
PLEASE DONATE - THANK YOU

 

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • Untitled-1
 • 005
 • 008
 • 007
 • 006
 • galenika
 • 009
 • 010
 • 011
Go to top